Till innehåll på sidan

Preliminär dödsstatistik uppdateras i januari

| Nyhet

Nästa uppdatering av SCB:s preliminära statistik över antalet dödsfall i Sverige publiceras måndagen den 4 januari.

SCB publicerar sedan i våras preliminär statistik över döda för att ge en snabb bild av utvecklingen under coronapandemin. Det sker i en Excelfil som uppdaterats på måndagar. Statistiken presenteras i såväl absoluta som relativa tal och är bland annat uppdelad på dagar, veckor, månader, åldersgrupper och de avlidnas födelseländer.

Den preliminära statistiken om dödsfall är uppdaterad till och med den 18 december. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronapandemin, och möjlighet att jämföra med tidigare år.
Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.
Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning.
Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister.
Endast personer med en känd dödsdag ingår i statistiken över döda per dag och vecka.
Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.
Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.
Vid jämförelser av döda per månad ingår inte dödsfall där dödsmånaden inte är känd.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Länkar:

Preliminär statistik över döda (Excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Statistik över döda hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se