Till innehåll på sidan

Prognos: Stora lokala skillnader när Sveriges befolkning växer

| Pressmeddelande

År 2030 beräknas Sverige ha drygt elva miljoner invånare – men folkökningen blir ojämnt fördelad i landet. Det framgår när statistikmyndigheten SCB för första gången publicerar en befolkningsprognos ner på kommunnivå.

Om tio år kommer Sveriges befolkning ha vuxit med 767 000 personer sedan den 31 december 2019, enligt den befolkningsframskrivning för hela landet som SCB publicerade i april i år. Det innebär en ökning på 7,4 procent.

Nu publicerar SCB för första gången motsvarande framskrivning för landets kommuner och län – där skillnaderna är tydliga.

– I antal väntas den största ökningen i Stockholms län, med cirka 257 000 personer. Den procentuella folkökningen beräknas bli störst i Uppsala län som ökar med 14,4 procent. Endast två län ser ut att få en mindre befolkning. Västernorrlands och Norrbottens län, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

En kommungrupp tappar

Antalet och andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka. I hela riket väntas antalet personer som är 80 år eller äldre öka med 50 procent till 2030.

– Men ökningen är inte lika stor överallt. I till exempel Stockholms län kommer det att finnas 63 procent fler personer som är över 80 än det finns nu. Men i Norrbottens län blir ökningen 40 procent, säger Lena Lundkvist.

Skillnaderna mellan Sveriges 290 kommuner är stora. Folkmängden beräknas öka i 142 av dessa till 2030 och minska i 84. I 64 kommuner beräknas den mer eller mindre vara oförändrad.

– I några kommuner som har en ung befolkning och få äldre beräknas antalet äldre fördubblas. I till exempel Trosa, Håbo och Värmdö. Men i kommuner som Arjeplog, Dorotea och Gällivare, som har många äldre, beräknas antalet äldre vara mer eller mindre oförändrat, säger Lena Lundkvist.

Storstäderna och deras förortskommuner väntas växa, men något långsammare än de senaste tio åren. Kommungruppen ”större städer” väntas växa i ungefär samma takt som tidigare. I det som kallas landsbygdskommuner beräknas folkmängden minska med 5 procent.

– Det beror dels på att fler avlider än föds där, dels på att fler lämnar de kommunerna än flyttar till dem. Trots att fler invandrar än utvandrar så minskar folkmängden, säger Lena Lundkvist.

Alla kommuner

SCB:s regionala befolkningsframskrivningar kommer att göras en gång om året utifrån hur det sett ut bakåt i tiden och bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter framöver.

– Vi utgår från befolkningen i slutet av senaste året. Den här gången är det den 31 december 2019. Därefter görs antaganden om barnafödande, dödlighet, inrikes och utrikes flyttningar genom beräkningar med olika matematiska modeller, säger Alexandra Malm, befolkningsstatistiker på SCB.

I tabellen nedan redovisas alla län. Statistik för samtliga 290 kommuner finns i rapportens tabellbilaga samt i Statistikdatabasen.

LänFolkmängd 2019Folkmängd 2030Ökning 2019–2030 Procent
Stockholms län 2 377 100 2 634 300 10,8
Uppsala län 383 700 439 200 14,4
Södermanlands län 297 500 317 400 6,7
Östergötlands län 465 500 498 500 7,1
Jönköpings län 363 600 394 900 8,6
Kronobergs län 201 500 221 300 9,9
Kalmar län 245 400 256 800 4,6
Gotlands län 59 700 64 800 8,6
Blekinge län 159 600 162 900 2,1
Skåne län 1 377 800 1 503 900 9,2
Hallands län 333 800 373 700 11,9
Västra Götalands län 1 725 900 1 831 500 6,1
Värmlands län 282 400 287 700 1,9
Örebro län 304 800 329 700 8,2
Västmanlands län 275 800 294 300 6,7
Dalarnas län 288 000 293 400 1,9
Gävleborgs län 287 400 289 700 0,8
Västernorrlands län 245 300 242 000 ‑1,4
Jämtlands län 130 800 135 500 3,6
Västerbottens län 271 700 284 200 4,6
Norrbottens län 250 100 238 900 ‑4,5
Sverige 10 327 600 11 094 900 7,4

Läs mer i rapporten och statistiknyheten på scb.se 

Fakta: SCB:s befolkningsframskrivning

Beräkningarna utgår från folkmängden i varje kommun den 31 december 2019. Till den läggs det beräknade antalet födda, invandrade samt de som flyttar till kommunen från en annan kommun i Sverige. Antalet avlidna, utvandrare och de som lämnar kommunen för en annan kommun i Sverige dras bort.

Hur många som föds beror bland annat på hur många kvinnor i barnafödande åldrar det finns i kommunen. Antalet avlidna blir fler om det finns många äldre i kommunen. Antalet som utvandrar eller lämnar kommunen för en annan kommun i Sverige beror på hur många det finns i de åldrar då många vanligtvis flyttar. 

Länkar

Sveriges framtida befolkning 2020–2030 ‒ län och kommungrupper

Den framtida folkökningen ojämnt fördelad i riket

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Lena Lundkvist, demograf, SCB

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se

Alexandra Malm

Telefon
010-479 69 47
E-post
alexandra.malm@scb.se