Till innehåll på sidan

Stor nedgång i näringslivets försäljning

| Pressmeddelande

Försäljningen i näringslivet backade kraftigt i april jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret. Den totala minskningen blev 13 procent. För enskilda branscher var nedgången ännu större.

Ryggen på en person som är i en affär. Personen har en väska på axeln.
Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik för april 2020. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion och kategoriseras som så kallad experimentell statistik.

Siffrorna visar att varuindustrin försäljning minskade med 16 procent i april medan tjänsternas försäljning minskade med 12 procent.

– Det är stora skillnader mellan olika branscher. Vissa går väldigt dåligt medan andra går bra, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Resebyråernas försäljning minskade med 97 procent i april jämfört med april 2019. Den nedstängda fordonsindustrin minskade sin försäljning med 72 procent. Både hotell och restauranger backade kraftigt, med 78 respektive 29 procent. Flygbranschen backade med 85 procent.

Samtidigt går det framåt eller mindre dåligt för andra branscher. Livsmedelsindustrin ökade med 10 procent i april, och detaljhandeln minskade endast med 3 procent.

Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år

Bransch

April 2020
(%)

Januari – april 2020 (%)

Vikt*
(%)

Varuindustrin -16 -5 40,8
Tillverkningsindustri -21 -6 24,9
Fordonsindustri -72 -21 4,8
Livsmedelsindustrin 10 9 0,1
Byggindustrin -4 0 8,9
Tjänster -12 -1 59,2
Motorhandel -26 -4 5,2
Detaljhandel -3 2 8,9
Järnvägstransport -37 -11 0,2
Kollektivtrafik -15 -3 0,8
Taxi -44 -16 0,2
Flygbranschen -85 -36 0,4
Hotell -78 -28 0,5
Restaurang -29 -13 1,2
Resebyråer -97 -35 0,9
Kultur -41 -13 0,8
Näringslivet -13 -3 100,0

*Branschens omsättning som andel av näringslivet.

Fakta: Experimentell, preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för april kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För april är det en vägd svarsfrekvens på 60 procent. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. I vissa branscher är osäkerheten större.

Statistiken är varken fastprisberäknad eller kalenderkorrigerad.
I april finns dock ingen kalendereffekt och priserna för första kvartalet ökade i årstakt med 1,0 procent.

Länkar

Stora ekonomiska branschskillnader i coronakrisens spår

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se