Till innehåll på sidan

Svårtolkat trendbrott i statistik om dödsfall

| Nyhet

Antalet dödsfall per vecka i Sverige fortsätter att minska – men under vecka 23 registrerades ändå en viss överdödlighet, visar SCB:s preliminära statistik. Överlag är nivåerna nära de normala för den här tiden på året.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 12 juni i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Antalet döda under vecka 23 var 1 595, enligt den preliminära statistiken. Det är 28 fler än genomsnittet för 2015–2019.

Överdödligheten har minskat tydligt sedan mitten av april. Men nu syns ett litet trendbrott i statistiken. Tydligast är det för Stockholms län, som under vecka 23 hade en något högre överdödlighet än under vecka 22.

– Statistiken för vecka 23 är svårtolkad. Det är inte helt lätt att säga om förändringarna är normala slumpvariationer eller om det är något som faktiskt händer, säger Tomas Johansson.

Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se