Till innehåll på sidan

Sverige har återigen överdödlighet – äldre hårdast drabbade

| Pressmeddelande

Sverige har återigen en tydlig överdödlighet, enligt preliminär statistik från SCB. Totalt ligger dagens nivåer under vårens topp, men för personer som är 65 år och äldre är överdödligheten stor.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 11 december. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

SCB har fått information om 8 088 dödsfall under november 2020. Under åren 2015–2019 dog i genomsnitt 7 383 personer under motsvarande period, vilket ger november 2020 en överdödlighet på 10 procent.

– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16 600 personer i november. Den högsta noteringen under 2000-talet var 2002, då det registrerades 7 720 dödsfall under november, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Sveriges befolkning har vuxit med cirka 4,5 miljoner invånare sedan 1919. Under samma period har nya toppnoteringar vad gäller antal döda i november månad endast registrerats fyra gånger (1977, 1979, 1985 och 1988) fram till i år.*

Tomas Johansson fortsätter:

– Överdödligheten är än så länge begränsad till åldersgrupperna 65 år eller äldre. För personer i åldern 0–64 år dog något färre under november än genomsnittet 2015–2019. För kvinnor i den åldersgruppen handlar det om en underdödlighet på 12 procent, och för män är det 2 procent.

Under vårens nivåer

Mellan den 12 och 27 november i år dog det varje dag fler personer än samtliga motsvarande dagar åren 2015–2019. Flest döda under en dag i november för hela den jämförda perioden var den 15 november 2020, med 292 dödsfall.

– Vi ligger dock under vårens nivåer. Mellan den 29 mars och 1 maj avled minst 300 personer varje dag, säger Tomas Johansson.

I relativa tal dog 77,9 personer per 100 000 invånare i november i år. Det är det högsta antalet avlidna i förhållande till befolkningens storlek i november sedan 2010. Då dog 79,2 personer per 100 000 invånare i november.

Överdödlighet 2020

Mellan den 1 januari och den 30 november i år dog 87 511 personer i Sverige, enligt den preliminära statistiken. Det är 4 859 dödsfall fler än genomsnittet för motsvarande period under åren 2015–2019.

Den höga överdödligheten under årets andra kvartal (april–juni) följdes av en marginell underdödlighet under det tredje (juli–september). Dödstalen är i regel lägst under årens tredje kvartal för att sedan stiga under hösten och vintern – vilket också skett i år.

– Sedan halvårsskiftet hade antalet dödsfall legat på normala nivåer för perioden, men under november har antalet dödsfall börjat stiga markant, säger Tomas Johansson.

Alla län förutom Norrbotten, Västernorrland och Värmland har haft överdödlighet under november. Men det är bara i Skåne och Kronoberg där november har årets hittills högsta antal döda i förhållande till folkmängden.

– Statistiken för november 2020 är preliminär. Antalet döda under månaden kommer att revideras uppåt när ny information kommer in till oss.

* Texten uppdaterades med den här informationen 2020-12-16

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år.

Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Vid jämförelser av döda per månad ingår inte dödsfall där dödsmånaden inte är känd. Hittills under 2020 har 234 dödsfall rapporterats utan känd dödsmånad.

Länkar

Preliminär statistik över döda (Excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se