Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram i jämställdhetsstatistik

SCB arrangerar ett utbildningsprogram för att stödja myndigheter och organisationer från civila samhället i Afrika i att producera, analysera och kommunicera jämställdhetsstatistik.

Statistik som belyser könsskillnader möjliggör för beslutsfattare att ta välgrundade beslut som driver förändring mot ett mer jämställt samhälle. Samtidigt är det ett eftersatt område globalt. Genom delta SCB:s kapacitetsutvecklingsprogram i jämställdhetsstatistik får deltagarna möjlighet att öka sin kapacitet i jämställdhetsstatistik och utveckla metoder som ska kunna användas för att driva samhällsutvecklingen framåt. 

SCB:s kapacitetsutvecklingsprogram finansieras av Sida inom ramen för Sidas International Training Programmes. I programmet har SCB samlat de främsta experterna inom jämställdhet, både från den egna myndigheten samt från andra svenska myndigheter och internationella organisationer.

Sidas information om International Training Programmes samt kurskatalog (engelska)

Kontakt

International Training Programme, SCB

E-post
itp@scb.se