Till innehåll på sidan

Användarrådet för mikrodatautlämnande för forskning

Ledamöter

• Mikael Schöllin, SCB - Ordförande
• Erik Bihagen, Stockholms universitet
• Lina Bjerke, Jönköping University
• Oscar Erixson, Uppsala universitet
• Maria Feychting, Karolinska institutet
• Martin Hällsten, Stockholms universitet
• Henrik Larsson, Örebro universitet
• Jonas Ludvigsson, Karolinska institutet
• Erik Mellander, IFAU
• Kirk Scott, Lunds universitet
• Marianne Sundström, Stockholms universitet
• Karl Wennberg, Handelshögskolan Stockholm
• Martin Neovius, Karolinska Institutet

Instruktioner

Kontakt

Magnus Sjöström

Avdelningschef SCB
E-post
magnus.sjostrom@scb.se

Freja Werke

Telefon
010-479 64 55
E-post
mikrodata.individ@scb.se