Till innehåll på sidan

Användarrådet för välfärdsstatistik

Ledamöter

• Per Molander, Regeringskansliet, ordförande
• Hanna Hultin, Försäkringskassan
• Anna Dahlberg, Myndigheten för delaktighet
• Henrik Lysell, Socialstyrelsen
• Karin Halldén, Institutet för social forskning
• Linnea Källqvist, Finansdepartementet
• Nasser Nuru Mahmud, Folkhälsomyndigheten
• Håkan Nyman, Socialdepartementet
• Jesper Roine, Handelshögskolan
• Karoline Sjölander, Konsumentverket

Mötesanteckningar

2021-04-12 (pdf)

2020-11-06 (pdf)

2020-05-07 (pdf)

2019-10-24 (pdf)

2019-04-08 (pdf)

2018-10-11 (pdf)

2018-04-18 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Magnus Sjöström

Avdelningschef SCB
E-post
magnus.sjostrom@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se