Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2012:03

Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor;

Publicerad: 2012-01-31

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till konjunkturstatistik om löner för anställda inom den privata sektorn, avseende förhållandena under varje kalendermånad årligen, ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tjugofemte dagen i närmast efterföljande månad.

Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen AM/KLP.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2012 då föreskriften SCB-FS 2009:17 upphör att gälla.