Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:14

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;

Publicerad: 2019-03-25

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi; 

beslutade den 19 mars 2019. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att bilagan till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi ska ha följande lydelse.
__________ 

Denna författning träder i kraft den 24 april 2019. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Christina Thörne
(Ekonomisk statistik)