Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi -statistiskt perspektiv, nr 2 2021

Serie:
A28 - Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a28ti2103_pdf
ISSN:
1653-3828 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-02-15
Förfrågningar:

Johannes Holmberg

010-479 45 11

johannes.holmberg@scb.se