Till innehåll på sidan

Innovation i företagssektorn 2018-2020

Rapport om innovationsaktiviteten i det svenska näringslivet under 2018-2020

I den regionala innovationsstatistiken framgår att Västsverige var den region med högst andel innovationsaktiva företag under referensperioden. Andelen i regionen hade ökat med tre procentenheter från föregående undersökningsperiod. Sett till det totala näringslivet var innovationsaktiviteten oförändrad.

I rapporten kan du läsa om innovationsaktiviteten i svenska företag men även om:

- Produkt-och processinnovation
- Innovationssamarbete
- Företagens finansiella stöd för innovation och dess utgifter för innovation och FoU
- Innovation i offentlig sektor
- Innovation med miljöfördelar
- Regional innovationsstatistik
- Innovationsaktiviteten i de nordiska länderna

PDF:
Hela publikationen (1491kb)
Serie:
UF88 - Företagens innovationsverksamhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-uf88br2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-01
Förfrågningar:

Elin Stendahl

010-479 40 85

elin.stendahl@scb.se

Sofie Weibull

010-479 41 55

sofie.weibull@scb.se