Till innehåll på sidan

Valrelaterad statistik

Senast uppdaterad: 2021-12-20

Här samlar vi länkar till några av de mest efterfrågade tabellerna i vår demokratistatistik.

Utvald statistik

Valdeltagande i riksdagsvalet 2018
I den här tabellen kan du se hur många som var röstberättigade och hur stor andel som röstade i riksdagsvalet 2018. Statistiken går att sortera på kommunnivå, kön och olika bakgrundsvariabler som ålder, födelseland och utbildning.

Valdeltagande 1973–2018
Här kan du se hur många procent av de röstberättigade som deltog i varje riksdagsval, regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval mellan 1973 och 2018. Statistiken går att sortera på kommunnivå.

Valresultat i riksdagsvalet 1973–2018
Här kan du se hur många röster de olika partierna fick i riksdagsvalen 1973–2018. Statistiken går bland annat att sortera på antal och andel, samt på kommun- respektive valkretsnivå. Motsvarande statistik finns om regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval.

Valda i riksdagsval 1973–2018
I den här tabellen kan du bland annat se hur många riksdagsledamöter varje parti fick i valen från 1973 till och med 2018. Statistiken går att sortera på valkretsar och kön. Motsvarande statistik finns om regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval 1982–2018.

Partisympatiundersökningen (PSU) 1972–2021
SCB genomför Partisympatiundersökningen två gånger varje år, i maj och november. I den här tabellen kan du se hur folk svarar på följande fråga: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”. Från och med 2014 går svaren även att sortera på kön.

All demokratistatistik

Här finner du all demokratistatistik som finns publicerad i Statistikdatabasen:
Statistik om demokrati