Till innehåll på sidan

Registret för integrationsstudier (STATIV)

STATIV är ett individregister som ursprungligen skapats på uppdrag av Integrationsverket. I STATIV ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Innehållet utformades för att passa Integrationsverkets syften utifrån verkets uppgift. Vid nedläggningen av Integrationsverket 30 juni 2007 fördes STATIV över till SCB.

STATIV innehåller samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31 december respektive år. Data finns från och med årgång 1997. Vissa uppgifter finns även för personens föräldrar.

Registret uppdateras med en ny årgång cirka 17 månader efter respektive årsskifte.

Information about STATIV in English (pdf)

Exempel på variabler

  • Immigration: inreseår, grund för bosättning, datum för uppehållstillstånd, mottagningsår i kommunen
  • Demografi: födelseland, medborgarskap och boendeform
  • Utbildning: betyg i grundskola, gymnasium och SFI, högsta utbildningsnivå och inriktning
  • Sysselsättning: förvärvsarbete, näringsgren, yrke
  • Arbetssökande, i arbetsmarknadsåtgärd
  • Inkomster från arbete, studier, sociala försäkringar.

Användningsområden

STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration. Eftersom registret innehåller hela befolkningen kan uppgifterna brytas ned på en mycket fin regional nivå.

Användare är bland andra departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och forskare inom universitet och högskola.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av registrets samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Dokumentation

Documentation of STATIV, 1997–2016 (pdf) (English)

Dokumentation av det statistiska registret

2020 (pdf)

Bilaga 1: dokumentation av STATIV, 1997–2020 (pdf)

Bilaga 2: variabellista STATIV, 1997–2020 (xlsx)

Statistikens framtagning (SCBDOK)

SCBDOK STATIV 2015 (pdf)

SCBDOK STATIV 2014 (pdf)

SCBDOK STATIV 2013 (pdf)

SCBDOK STATIV 2012 (pdf)

SCBDOK STATIV 2011 (pdf)

SCBDOK STATIV 2010 (pdf)

SCBDOK STATIV 2009 (pdf)

SCBDOK STATIV 2008 (pdf)

SCBDOK STATIV 2007 (pdf)

SCBDOK STATIV 2006 (pdf)

SCBDOK STATIV 1997–2005 (pdf)

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Sylvia Ekström (innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 62 69
E-post
sylvia.ekstrom@scb.se

Elisabet Zander (innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 63 16
E-post
elisabet.zander@scb.se