Till innehåll på sidan

Insamling och undersökning

SCB skräddarsyr undersökningar efter de behov du har som kund. Vi hjälper även till när du bara vill ha hjälp med en del av en undersökning, till exempel frågekonstruktion eller datainsamling.

Vi på SCB har många års erfarenhet av att genomföra alla typer av undersökningar. I dialog med dig som kund planerar vi tillsammans en undersökning som är anpassad för ditt syfte.

Enkät– och intervjuundersökningar

Ger den publicerade statistiken på webbplatsen och i Statistikdatabasen inte svar på dina frågor? Då har SCB möjlighet att mot betalning genomföra en skräddarsydd undersökning.

SCB hjälper dig med både stora och små undersökningar och datamängder.

Enkät– och intervjuundersökningar

Test av frågor och blanketter

SCB har en lång och bred erfarenhet av att granska, testa och förbättra frågor och blanketter.

Test av frågor och blanketter

 

Kontakta oss

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30