Till innehåll på sidan

Kontaktpersoner i kommuner

Kontaktpersoner för statistikfrågor finns i samtliga kommuner. De har hand om beställning av statistik från SCB och vidareförmedling av statistikdata inom sin kommun.

Beställning av statistik görs främst via SCB:s statistikpaket som innehåller standardiserade tabeller för olika ämnesområden.

Mer information

Kontaktpersoner i kommuner

Byte av kontaktperson

Kontakta oss