Till innehåll på sidan

Regional högskolestatistik

Regional högskolestatistik beskriver studiemönster i en kommun eller län. Statistiken ger dig bland annat information om övergångsfrekvens från gymnasium till högskola, varifrån studenterna kommer eller sysselsättning och boende efter examen. Du kan fritt välja önskad tidsperiod och uppföljningsår.

Tabeller finns att beställa för följande ämnesområden:

  • Befolkningens utbildningsnivå
  • Personer i utbildning
  • Övergång från gymnasieskola till högskola
  • Sökande till universitet/högskolor
  • Rekrytering till universitet/högskolor
  • Utländsk bakgrund för registrerade studenter
  • Arbete efter examen
  • Arbete efter gymnasieskola
  • Boende efter examen

Se tabellernas innehåll och pris

Så här levererar vi

Tabellerna levereras i Excel via e-post.

Tabellerna levereras oftast inom två veckor efter inkommen beställning.

Så här beställer du

Spara ner och fyll i Beställningsblanketten och skicka den till:

uppdrag@scb.se

Pris

Priset är 1 900 kronor exklusive moms per tabell och vald region, gymnasieskola eller högskola.

Beställer du fler än fem tabeller reduceras priset från den sjätte tabellen.

Prissättning på SCB

ÄmnesområdeTabellInnehållBeställs per
Befolkningens utbildning B3 Befolkningen efter näringsgren och utbildningsnivå Kommun eller län
Övergång gymnasieskola – högskola Ö1 Övergång till högskola efter program 1,2 och 3 år efter examen Gymnasieskola
Övergång gymnasieskola – högskola Ö2 Övergång till olika utbildningsinriktningar efter program X antal år efter examen Gymnasieskola
Sökande till universitet/högskolor S1 Sökande efter kön, ålder och boendelän Universitet/högskola
Sökande till universitet/högskolor S2 Sökande till program efter kön och boendelän Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor N1 Nybörjares val av högskola och studieinriktning Kommun eller län
Rekrytering till universitet/högskolor N2 Högskolans nybörjare efter rekryteringslän och inriktning Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor N3 Högskolans nybörjare efter rekryteringskommun och inriktning Universitet/högskola
Boende efter examen E1 Examinerade efter rekryteringslän och boendelän Universitet/högskola
Boende efter examen E2 Dito med fördelning på typ av examen Universitet/högskola
Boende efter examen E3 Examinerade efter boendelän och examen Kommun eller län
Arbete efter examen vid högskola A1 Examinerade efter näringsgren och sektor Universitet/högskola
Arbete efter gymnasieskolan A2 Avgångna efter näringsgren och sektor Kommun, län eller gymnasieskola
Utländsk bakgrund RU Studenter efter utländsk bakgrund, region och ålder Universitet/högskola
Övergång till forskarutbildning F1 Övergång till olika universitet/högskolor bland examinerade efter inriktning Universitet/högskola

Kontakta oss