Till innehåll på sidan

Skräddarsydd geografisk bearbetning och analys

Hur mycket byggs det längs kusten? Vilka verksamheter riskerar att drabbas av en översvämning i ditt område? Hur mycket byggbar mark finns det? Hur skiljer sig skolgårdarnas storlek mellan kommuner? SCB kan genom geografiska bearbetningar och analyser ta fram skräddarsydda uppgifter för planering och utredningsverksamhet.

Den officiella statistiken om bland annat markanvändning, bostäder och befolkningsstruktur är ett viktigt underlag i samhällsplanering och utredningsverksamhet. Men ibland finns behov av mer riktade underlag med fokus på plats eller geografiska förhållanden som varken den officiella statistiken eller SCB:s färdiga tabellpaket kan besvara.

SCB har unika möjligheter att kombinera en mängd olika register med annan geografiskt information för att ta fram integrerade underlag som spänner över olika statistikområden men med geografi som den gemensamma faktorn. I regel sker bearbetningar med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Exempel på uppdrag

Våra uppdragsgivare är framförallt andra statliga myndigheter och kommuner men även företag och organisationer. Här är några exempel på uppdrag som vi har utfört:

  • konsekvenser vid dammbrott
  • förvaltningsindex: exploateringstryck i landskapet
  • strandnära byggande
  • geografiska kluster med enskilt avlopp
  • kartläggning av skolgårdar.

Ibland kan det vara svårt att ens bedöma vilken typ av underlag som är möjligt och rimligt att ta fram. Ta gärna kontakt med oss tidigt i dina funderingar så kan vi hjälpa dig formulera vilken typ av underlag som på bästa sätt kan besvara din problemställning.

Vilken information får jag?

Hur slutresultatet kan se ut varierar beroende på önskemål. Vi kan leverera resultatet i form av en färdig analysrapport, en tabell, en karta eller geografisk data för egen vidare bearbetning.

Kontakta oss