Till innehåll på sidan

Webbseminarium – Informationsträff om Partisympatiundersökningen

Informationsträffen där vi berättar om en metodjustering i Partisympatiundersökningen (PSU) är på grund av för få anmälningar inställd.

Den 8 och 11 juni publiceras resultaten från partisympatiundersökningen maj 2020. I samband med det kommer SCB genomföra en justering av undersökningens metod. 

Den 8 juni kommer Statistikdatabasen att uppdateras med omräknade skattningar från och med november 2010 och framåt. De uppdaterade skattningarna har tagits fram med den justerade metoden, vilket möjliggör jämförelser över tid.

Under seminariet kommer du få veta mer om metodjusteringen, hur förändringen påverkar skattningarna och jämförelser över tid. Efter informationen kommer det finnas tid till frågor. 

Datum: Tisdag 9 juni 2020
Tid: kl. 12.00-12.45 
Hur: Digitalt genom Skype

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är fredag 5 juni.


För mer information kring anmälan, vänligen kontakta oss på e-post seminarium@scb.se


Vänliga hälsningar,
SCB