Till innehåll på sidan

Ämnesdesign arbetsmarknad - slutrapport och kommande steg

Tisdagen den 24 augusti bjuder vi in till ett webbinarium för att presentera huvuddragen i slutrapporten för Ämnesdesign arbetsmarknad som släpptes i maj 2021.

Förutom en presentation av huvuddragen i slutrapporten kommer information ges om vad som händer härnäst i genomförandet. 

Efter presentationerna kommer det finnas utrymme att ställa frågor. Antalet platser är begränsat, så föranmälan krävs. 

Bakgrund:

Ämnesdesign arbetsmarknad är ett utvecklingsarbete med syfte att modernisera statistiken som beskriver den svenska arbetsmarknaden. 
 
Slutrapporten presenterar en plan för perioden 2021-2025, indelad i tre etapper, för att modernisera och framtidssäkra den officiella statistik som SCB ansvarar för inom ämnesområdet arbetsmarknad. Planen innebär en förflyttning mot en situation med färre, men innehållsligt mer omfattande, produkter.

Den framtida arbetsmarknadsstatistiken kommer, i betydligt högre utsträckning än idag, att baseras på registerinformation. I takt med att en större del av statistiken blir registerbaserad, genomförs samtidigt förändringar i syfte att minska behovet av uppgifter som direktinsamlas, vilket minskar både uppgiftslämnarbördan och kostnaderna för direktinsamling.

Läs mer i rapporten med bilagor här

Datum: Tisdag den 24 augusti

Tid: kl. 10.00-11.30

Hur: Digitalt via Skype
 
Anmäl dig till seminariet här
 
Sista anmälningsdag är den 20 augusti.