Till innehåll på sidan

Databasseminarium om demokratistatistik

SCB anordnar eftermiddagen den 21 maj ett digitalt seminarium för användare av demokratistatistik.

Seminariet kommer ge en enkel och översiktlig bild av den demokratistatistik som finns och visa på funktionaliteter i:

Statistikdatabasen (SCB)
Ung idag (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF)
Kolada (Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA)

Databaserna presenteras av Tiina Ekman (MUCF), Per Sandgren (RKA) och Jonas Olofsson, Mikaela Järnbert och Amanda Hansson (SCB).

Richard Öhrvall, doktor i Statsvetenskap vid Linköpings universitet, ger därutöver en inblick i hur SCB:s (numera) totalräknade valdeltagandeundersökning kan användas för att utvärdera insatser för ökat valdeltagande.

Under seminariet kommer det ges möjlighet till frågor.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med och bearbetar demokratistatistik. 

När: fredag 21 maj klockan 13.00-15.00

Hur: Livesändning genom Youtube

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 19 maj.