Till innehåll på sidan

Demokratidagen – coronapandemins effekter på demokratin – reservera datumet

SCB har sedan 2004 årligen arrangerat en demokratidag med syftet att belysa demokratin och dess utveckling utifrån olika perspektiv. 2020 blir inget undantag och ni kan redan nu boka upp förmiddagen den 9 oktober i era kalendrar. Dagen kommer genomföras digitalt och eventuellt även fysiskt i lokal. Mer information kommer efter sommaren.

Temat kommer att vara Coronapandemins effekter på demokratin och dagen kommer att modereras av Henrik Ekengren Oscarsson, valforskarprofessor vid Göteborgs universitet. 

Föredragen kommer utifrån olika perspektiv att belysa hur pandemin påverkat, eller påverkar, demokratin. Bland mycket annat kommer Sören Holmberg att ge oss en internationell utblick och även blicka framåt mot det stundande presidentvalet i USA. Därutöver ger Emma Frans, epidemiolog tillika statistikvän, oss sin bild av pandemin utifrån ett demokratiperspektiv.

Dagen kommer även att bjuda på coronarelaterade nedslag från SCBs statistik.

Program för dagen, liksom möjlighet att anmäla sig, kommer att finnas på SCB:s webbplats i slutet på sommaren.

När: fredag 9 oktober 2020 

Tid: förmiddag

Hur: webbsänd konferens/fysiskt i lokal