Till innehåll på sidan

Konferens Regional utveckling 2021

Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Coronapandemin har haft stora effekter på världens tillväxt samt näringslivets tillstånd och förutsättningar både lokalt som regionalt. Den offentliga sektorns arbete behöver därför utformas för att möta dessa effekter och utmaningar som det innebär. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet.

Lyssna till Fredrik W. Andersson, nationalekonom, fil.dr och Daniel Lennartsson, ekonom och statistiker på SCB som inleder dagen med föredraget om pandemins påverkan på den svenska ekonomin.

Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Detta för att skapa bilder över hur det ser ut regionalt, lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.

För mer information om program och anmälan hos SKR

Datum: 5 maj 2021
Tid: kl. 9.30-15.30