Till innehåll på sidan

Myndighetsregistret

Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter.

Registret innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. Registret innehåller bland annat uppgifter som organisationsnummer, namn och kontaktinformation.

Kontakt

Kontakta oss

E-post
myndighetsregistret@scb.se