Till innehåll på sidan

Förordningen om det allmänna myndighetsregistret

Förordningen om det allmänna myndighetsregistret (SFS 2007:755) innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter.

SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter.

Av förordningen framgår att registret skall omfatta domstolar samt affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. Även myndigheter i utrikesrepresentationen – ambassader, konsulat och delegationer – ingår i registret.

Förordningen SFS 2007:755

Kontakt

Kontakta oss

E-post
myndighetsregistret@scb.se