Till innehåll på sidan

Öppna geodata för DeSO – Demografiska statistikområden

DeSO – Demografiska statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser inklusive statistiktabeller finns tillgängliga som öppna geodata. För att kunna se gränserna och ta del av statistiken krävs ett GIS-verktyg.

DeSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Tillgänglig statistik

  • Befolkning efter ålder
  • Befolkning efter kön
  • Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
  • Hushåll efter hushållstyp
  • Befolkning 20–64 år efter sysselsättning
  • Befolkning 25–64 år efter utbildningsnivå
  • Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
  • Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
  • Befolkning efter upplåtelseform
  • Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status.

Mer information om definitioner och källor

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.

Ladda ned GIS-skikt med DeSO

2020-02, Vid en översyn av DeSO gränserna där olika upprättningar gjorts har även några områden förändrats. Gäller Karlskoga kommun där 1883A0010 och 1883A0020 utgått och slagits ihop till ett nytt område 1883A0030

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format:

Digitala DeSO-gränser
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Samtliga statistiktabeller
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter ålder
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter kön
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll efter hushållstyp
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning 20–64 år efter sysselsättning
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil) 

Befolkning 25–64 år efter utbildningsnivå

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Befolkning efter upplåtelseform

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Fordon ägda av fysisk person efter fordonsslag och status
ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden