Till innehåll på sidan

Öppna geodata för Demografiska statistikområden (DeSO)

DeSO är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

DeSO är stabil och ändras inte över tid, men det finns en möjlighet att dela områden i framtiden om de blir för stora befolkningsmässigt. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till DeSO att följa efter.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ned GIS-skikt med DeSO

Vid en översyn av DeSO-gränserna 2020-02, där olika upprättningar har gjorts har även några områden justerats. Ändringen gäller Karlskoga kommun där 1883A0010 och 1883A0020 utgått och slagits ihop till ett nytt område 1883A0030.

Indelningen DeSO finns tillgänglig i det nationella referenssystemet SWEREF99TM. Formatet är Geopackage som kan öppnas med de vanligaste GIS-programmen.

Digitala DeSO gränser
Geopackage (zip fil)

Mer information om DeSO – Demografiska statistikområden