Till innehåll på sidan

Ämnesområden

Här hittar du våra standardtabeller, de mest efterfrågade tabellerna i SCB:s Marknadsprofiler.

Vi har samlat de mest efterfrågade tabellerna under begreppet standardtabeller. För varje ämnesområde finns ett antal exempel som kan underlätta för dig i ditt val av statistik. Vi kan också ta fram annan statistik efter dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Standardtabeller

Befolkning

Arbetsmarknad och utbildning

Inkomster

Fastigheter och lägenheter

Fordon

Befolkning

Befolkning efter:

Ålder

Kön

Civilstånd

Medborgarskap

Födelseland

Svensk/utländsk bakgrund

Befolkningsförändring

Hushåll efter:

Hushållstyp

Antal barn 0–17 år

Totalbefolkning på 100 x 100 m ruta

B1: Befolkning efter ålder

 • 0–6 år
 • 7–15 år
 • 16–19 år
 • 20–24 år
 • 25–44 år
 • 45–64 år
 • 65– år

Valfri åldersindelning är möjlig.

B2: Befolkning efter kön

 • Män
 • Kvinnor
 • Totalt

B3: Befolkning efter civilstånd

 • Ogifta
 • Gifta
 • Skilda
 • Änkor/änklingar
 • Totalt

B4: Befolkning efter medborgarskap

 • Svenskt
 • Nordiskt utom Svenskt
 • Europeiskt (EU28) utom Norden
 • Övriga världen inklusive uppgift saknas
 • Totalt

B5: Befolkning efter födelseland

 • Sverige
 • Norden utom Sverige
 • Europa (EU28) utom Norden
 • Övriga världen inklusive uppgift saknas
 • Totalt

B6: Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund

 • Svensk bakgrund:
  född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige
  född i Sverige med en förälder född i Sverige
 • Utländsk bakgrund:
  född utomlands
  född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands
 • Totalt

B10: Befolkningsförändring

 • Flyttning inom området
 • Inflyttning till området
  därav invandring
 • Utflyttning från området
  därav utvandring
 • Födda
 • Döda
 • Total befolkning

Redovisning efter flyttning tas inte fram på ruta

B11: Hushåll efter hushållstyp

 • Sammanboende med barn
 • Sammanboende utan barn
 • Ensamstående med barn
 • Ensamstående utan barn
 • Övriga hushåll
 • Totalt antal hushåll

B12: Hushåll efter antal barn 0–17 år

 • 0 barn
 • 1 barn
 • 2 barn
 • 3+ barn
 • Totalt antal hushåll

B13: Totalbefolkning på 100x100 m ruta

Arbetsmarknad och utbildning

Förvärvsarbetande  16+ år efter:

Bransch (SNI07), nattbefolkning

Sektor, nattbefolkning

Bransch (SNI07), dagbefolkning

Sektor, dagbefolkning

Riktad arbetspendling

Antal pendlare

Befolkning 2064 år efter sysselsättning

Befolkning 2564 år efter utbildningsnivå

Arbetsställen efter:

Bransch

Sektor

A1: Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+ år efter bransch (SNI07)

 • Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
 • Tillverkning, utvinning
 • Energiförsörjning; miljöverksamhet
 • Byggverksamhet
 • Handel
 • Transport och magasinering
 • Hotell- och restaurangverksamhet
 • Information och kommunikation
 • Finans- och försäkringsverksamhet
 • Fastighetsverksamhet
 • Företagstjänster
 • Offentlig förvaltning och försvar
 • Utbildning
 • Vård och omsorg; sociala tjänster
 • Kulturella och personliga tjänster med mera
 • Okänd verksamhet
 • Totalt

A2: Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+ år efter sektor

 • Offentlig sektor
 • Näringslivet
 • Totalt

A3: Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år efter bransch

Branscher: se tabell A1

A4: Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år efter sektor

 • Offentlig sektor
 • Näringslivet
 • Totalt

A5: Arbetsställen efter bransch

Branscher: se tabell A1

A6: Arbetsställen efter sektor

 • Offentlig sektor
 • Näringslivet
 • Totalt

A7: Befolkning 20–64 år efter sysselsättning

 • Förvärvsarbetande
 • Ej förvärvsarbetande
 • Totalt antal personer 2064 år

A8a: Förvärvsarbetande 16+ år efter riktad arbetspendling

 • Utpendlingsregion
 • Inpendlingsregion
 • Totalt antal pendlare

Riktad arbetspendling är ej relevant på ruta.

A8b: Förvärvsarbetande 16+ år efter antal pendlare

 • Antal inpendlare
 • Antal utpendlare
 • Nettopendling

A9: Befolkning 2564 år efter utbildningsnivå

 • Förgymnasial
 • Gymnasial
 • Eftergymnasial mindre än 3 år
 • Eftergymnasial 3 år eller längre inklusive forskarutbildning
 • Uppgift saknas
 • Totalt antal personer 2564 år

Dagbefolkning, arbetsställen och pendling redovisas med ett bortfall som beror på att alla arbetsställen inte går att placera geografiskt.

Inkomster

Befolkning 20+ år efter:

Sammanräknad förvärvsinkomst

Summa sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomst

Nettoinkomst

Förvärvsarbetande 20+ år efter:

Nettoinkomst

Hushåll 20+ år efter:

Ekonomisk standard

Ekonomisk standard, med minst ett barn

IB1: Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst

 • Kvartil 1 (0–163 617 kronor)
 • Kvartil 2 (163 618–280 169 kronor)
 • Kvartil 3 (280 170–400 577 kronor)
 • Kvartil 4 (400 578– kronor)
 • Medianinkomst
 • Totalt antal personer 20+ år 

IB2: Befolkning 20+ år efter summa sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomst

 • Kvartil 1 (0–168 309 kronor)
 • Kvartil 2 (168 310–289 181 kronor)
 • Kvartil 3 (289 182–415 587 kronor)
 • Kvartil 4 (415 588– kronor)
 • Medianinkomst
 • Totalt antal personer 20+ år

IB4: Befolkning 20+ år efter nettoinkomst

 • Kvartil 1 (<= 149 496 kronor)
 • Kvartil 2 (149 497–231 239 kronor)
 • Kvartil 3 (231 240–324 017 kronor)
 • Kvartil 4 (324 018–kronor)
 • Medianinkomst
 • Totalt antal personer 20+ år

IB5: Förvärvsarbetande 20+ år efter nettoinkomst

 • Kvartil 1 (<= 149 496 kronor)
 • Kvartil 2 (149 497–231 239 kronor)
 • Kvartil 3 (231 240–324 017 kronor)
 • Kvartil 4 (324 018–kronor)
 • Medianinkomst
 • Totalt antal personer 20+ år

IH1: Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard

 • Kvartil 1 (<= 167 400 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 2 (167 401–241 464 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 3 (241 465–333 192 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 4 (333 193–kronor per konsumtionsenhet)
 • Median för ekonomisk standard
 • Totalt antal hushåll 20+ år

IH2: Hushåll 20+ år med minst ett barn 0-19 år efter ekonomisk standard

 • Kvartil 1 (<= 178 140 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 2 (178 141237 917 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 3 (237 918306 320 kronor per konsumtionsenhet)
 • Kvartil 4 (306 321  kronor per konsumtionsenhet)
 • Median för ekonomisk standard
 • Totalt antal hushåll 20+ år

Ekonomisk standard beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra hushållens köpkraft samt ta hänsyn till olika sammansättningar av hushåll.

Medianinkomst levereras inte på ruta

Fastigheter och lägenheter

Fastigheter efter fastighetstyp

Befolkning efter fastighetstyp

Befolkning efter upplåtelseform

Antal lägenheter efter upplåtelseform

FB1: Fastigheter efter fastighetstyp

 • Lantbruksfastigheter
 • Småhusfastigheter inklusive fritidshus
 • Hyreshusfastigheter inklusive ägarlägenheter
 • Övriga fastigheter inklusive uppgift saknas
 • Totalt antal fastigheter

FB2: Befolkning efter fastighetstyp

 • Småhusfastighet
 • Flerbostadshus
 • Övriga fastigheter inklusive uppgift saknas
 • Totalt

FB5: Befolkning efter upplåtelseform

 • Äganderätt
 • Bostadsrätt
 • Hyresrätt
 • Uppgift saknas
 • Totalt

FB7: Antal lägenheter efter upplåtelseform

 • Äganderätt
 • Bostadsrätt
 • Hyresrätt
 • Uppgift saknas
 • Totalt

Fordon

Fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordonsslag

Personbilar i trafik efter årsmodell

F1: Fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordonsslag

 • Personbilar
  därav husbilar
 • Lastbilar
  därav husbilar
 • Bussar
 • Motorcyklar
 • Släpvagnar
  därav husvagnar
 • Traktorer
 • Terrängskotrar
 • EU-mopeder
 • Totalt antal fordon i trafik

F4: Personbilar i trafik efter årsmodell

 • 1980
 • 19811990
 • 19912000
 • 20012005
 • 20062010
 • 2011
 • Totalt

Valfri indelning efter årsmodell är möjlig.

Bra att veta

På kommun- eller länsnivå kan vi även redovisa företagsägda fordon.

Kontakta oss