Till innehåll på sidan

Så tycker våra kunder om SCB:s Marknadsprofiler

Hur kan du använda SCB:s Marknadsprofiler? Här berättar några av våra kunder om samarbetet.

Evidens – analyser av målgrupp och marknadsdjup

"Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Evidens arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling liksom med praktiskt stöd och implementering av strategiska förändringar. All analys och rådgivning står på evidensbaserad och empirisk grund vilket innebär att SCB:s data är otroligt viktig. Vi utgår ifrån ett marknadsperspektiv och ser alltid till helheten, sätter saker i sitt sammanhang och söker orsak/verkan-samband. För att kunna leverera mervärde till våra kunder är vårt samarbete med SCB mycket betydelsefullt.

Under den tid vi arbetat med SCB har de varit väldigt lyhörda för våra förslag och idéer samt visat sig vara tydligt lösningsorienterade. Deras arbetssätt har bidragit till att lyfta vårt arbete med målgruppsanalys samt skapat möjlighet för oss att på ett helt nytt detaljerat sätt kunna beskriva marknadsdjup för lokala marknader. Med hjälp av målgruppsanalys och analys av marknadsdjup kan vi bland annat bidra till att förbättra projektutformningen och marknadsföringen av nyproduktionsprojektet för våra kunder", säger Thomas Sandberg, analytiker och konsult på Evidens.

Blekingetrafiken – arbets­pendlings- och befolknings­statistik är ett viktigt underlag

"Vi är en del av vardagen för många och därför är det viktigt för oss att ha underlag som gör att vi kan skapa en så relevant och bra kollektivtrafik som möjligt. SCB:s arbetspendlings- och befolkningsstatistik, som vi framförallt använder oss av, kompletterar egen statistik och gör det möjligt att lyfta blicken ytterligare för att se framtida utvecklingsmöjligheter", säger Emil Linge, marknadsanalytiker på Blekingetrafiken.

För forskare – SCB anpassar data för forskning

"Jag är helt beroende av statistik där jag kan följa individer över tid. SCB har tagit fram ett antal lösningar för att man lätt ska kunna arbeta med denna typ av data. De är också kunniga när det gäller att ta fram olika speciallösningar där man behöver kombinera ihop olika typer av register. För att kunna svara korrekt på mina forskningsfrågor är det helt nödvändigt att kunna använda tillförlitlig statistik och där tycker jag att SCB uppfyller kraven", säger Anders Trumberg, forskare inom kulturgeografi vid Uppsala och Örebro universitet, som har använt olika typer av registerdata för att forska kring frågor om segregation i boende och skola.

Linköpings kommun – underlag för utredningar, prognoser, analyser och omvärldsbevakning

"Man kan säga att vi har ett skafferi att plocka information ur. Vi köper varje år in paket med den statistik vi behöver och får alltid den hjälp vi behöver för att lösa våra eventuella följdfrågor. Från SCB:s sida är man väldigt tillmötesgående. Vi har ett väl fungerande samarbete, där vi som kommun även bidrar med information och data till SCB:s verksamhet. Här har man utvecklat bra tekniska möjligheter som gör att vi kan arbeta effektivt. Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har idag", säger Jimmy Lindahl, statistikchef, Linköpings kommun, som årligen köper in statistik från SCB:s Marknadsprofiler som underlag för bland annat utredningar, prognoser, analyser och omvärldsbevakning.

Kontakta oss