Till innehåll på sidan

Standarddatabas

SCB:s Marknadsprofiler erbjuder en standarddatabas på rutor med ett fast urval tabeller till ett mer förmånligt pris än om du själv gör urvalet.

Standarddatabasen kombinerar statistik från flera olika register och levereras på rutor, 250 x 250 m i tätort och 1 x 1 km utanför tätort, för hela riket.

Följande tabeller ingår i databasen och dessa kan inte ändras:

Befolkning

Efter ålder:

 • 0-6 år
 • 7-15 år
 • 16-19 år
 • 20-24 år
 • 25-44
 • 45-64 år
 • 65-år
 • Totalt antal personer

Efter kön:

 • Antal män
 • Antal kvinnor
 • Totalt antal personer

Efter svensk/utländsk bakgrund:

 • Född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige
 • Födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige
 • Födda utomlands
 • Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands

Förvärvsarbetande efter nettoinkomst

 • Dagbefolkning
 • Kvartil 1
 • Kvartil 2
 • Kvartil 3
 • Kvartil 4
 • Ingen inkomst

Antal arbetsställen efter bransch

 • Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
 • Tillverkning, utvinning
 • Energiförsörjning; miljöverksamhet
 • Byggverksamhet
 • Handel
 • Transport och magasinering
 • Hotell- och restaurangverksamhet
 • Information och kommunikation
 • Finans- och försäkringsverksamhet
 • Fastighetsverksamhet
 • Företagstjänster
 • Offentlig förvaltning och försvar
 • Utbildning
 • Vård och omsorg; sociala tjänster
 • Kulturella och personliga tjänster med mera
 • Okänd verksamhet
 • Totalt

Befolkning efter upplåtelseform

 • Antal personer boende i småhus
 • Antal personer boende i bostadsrätt
 • Antal personer boende i hyresrätt
 • Antal personer i övrigt boende
 • Totalt

Lägenheter efter upplåtelseform

 • Äganderätt
 • Bostadsrätt
 • Hyresrätt
 • Uppgift saknas
 • Totalt

Hushåll 20+ år efter ekonomisk standard

 • Kvartil 1
 • Kvartil 2
 • Kvartil 3
 • Kvartil 4
 • Totalt antal hushåll 20+ år
 • Total disponibel inkomst för hushåll 20+ år 

Antal hushåll som äger minst en personbil, motorcykel, husvagn eller EU- moped

 • Antal hushåll
 • Antal hushåll som äger minst ett fordon
 • Antal personbilar
 • Antal motorcyklar
 • Antal husvagnar
 • Antal EU-mopeder

Antal fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordonsslag

 • Personbilar
 • Lastbilar
 • Bussar
 • Motorcyklar
 • Släpvagnar
 • Husvagnar
 • Traktorer
 • Terrängskotrar
 • EU-mopeder
 • Totalt antal fordon  

Kontakta oss