Till innehåll på sidan

Kostnadsindex från SCB

Kostnadsindex från SCB som är vanliga att använda i avtalssammanhang.
 • Arbetskostnadsindex (AKI) - Mäter månadsvis utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal.
 • Labour Cost Index (LCI) - Mäter kvartalsvis utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. Metod och beräkning skiljer sig till viss del från Arbetskostnadsindex.
 • Entreprenadindex - Ett faktorprisindex som mäter kostnadsutvecklingen för olika husbyggnadsentreprenader och underentreprenader, samt för enskilda material och löneavtal.
 • Anläggningsmaskinindex - Mäter förändringar i kostnader för maskinentreprenadarbeten.
 • Avfallsindex - Mäter kostnadsförändringar för avfallshantering på förbränningsanläggningar.
 • Bevakningsindex - Mäter ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.
 • Fastighetsförvaltningsindex - Mäter förändringar i drift- och underhållskostnader för bostäder samt kontor och butiker.
 • Fastighetsserviceindex Mäter ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster.
 • Gatubelysningsindex - Mäter kostnadsförändringar för gatubelysningsarbeten.
 • Lastbilstransportindex (T08) - Mäter förändringar i kostnader för olika typtransporter.
 • Saneringsindex - Mäter kostnadsförändringar för saneringsarbeten.
 • Skogsmaskinindex - Mäter förändringar i kostnader för skogsmaskinarbeten gällande skotare och skördare.
 • Städindex - Mäter prisutvecklingen för städverksamhetens olika kostnader.
 • Taxi-index för anropsstyrd trafik - Mäter taxiföretagens kostnadsförändringar för i första hand anropsstyrd trafik i Sverige.
 • Tvätt- och textilserviceindex - Mäter förändringar i kostnader för tvätterinäringen.