Till innehåll på sidan

Att räkna med index

Vill du prisjustera eller prisreglera en vara eller tjänst med hjälp av ett index? Då är tanken att priset ska förändras baserat på hur mycket indexet förändrats mellan två tidpunkter räknat i procent.

Ett vanligt misstag vissa gör är att de helt enkelt drar ifrån indextalet för tidsperiod ett från tidsperiod två och tänker att mellanskillnaden är den procentuella ökningen. Detta stämmer endast i undantagsfall.

Här följer två formler som kan användas för att räkna ut det nya priset och förändringen uttryckt i procent. Indextal tid ett är den tidpunkt du höjer ifrån. Indextal tid två är tidpunkten du höjer till, till exempel nuvarande månad.

Gammalt pris * indextal tid två / indextal tid ett = nytt pris

Alternativt:

(Indextal tid två - indextal tid ett) / indextal tid ett * 100 = förändring i procent

I vissa avtal finns det en klausul som säger att priset inte får räknas om fullt ut. Ett exempel att endast 80 procent eller 90 procent av kontraktsumman ska slå igenom på förändringen i priset. Denna procent uttryckt i decimalform (till exempel 0,80 eller 0,90) kallar vi för konstanten.

Med den här formeln kan du räkna ut vad pris- eller lönepåslaget blir:

(Indextal tid två - indextal tid ett) / indextal tid ett * konstanten *gammalt pris

Addera sedan resultatet på det gamla priset för att få det nya.

Exempel

I det här exemplet låter vi indextalet vid tidpunkt ett vara 170. Vid tidpunkt två är den 173. Kontraktsumman, eller det gamla priset, säger vi är 10 500 kr.

Först räknar vi ut vad det nya priset blir om vi höjer kontraktsumman med 100 procent av förändringen i index:

10 500 * 173/170 = 10 685,29

Den förändringen i procent är:

(173-170)/170 * 100 = 1,76

Låt oss nu säga att vi bara får höja med 90 procent av kontraktsumman. Då räknar vi ut höjningen på det här sättet:

(173-170)/170 * 0,90 * 10 500 = 166,76

Det nya priset blir då:

10 500 + 166.76 = 10 666,76