Till innehåll på sidan

Index för bygg- och fastighetspriser

Byggnadsprisindex (BPI)

Indexet mäter prisförändringar för färdiga bostadshus rensat från kvalitetsförändringar och regionala skillnader.

Byggproduktionsindex

Indexet mäter förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom byggindustrin.

Entreprenadindex

Detta är ett faktorprisindex för olika husbyggnadsentreprenader och underentreprenader, samt för enskilda material och löneavtal.

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för en verksamhets olika produktionsfaktorer.

Fastighetsprisindex (FASTPI)

Indexet mäter pris- och värdeutvecklingen på det befintliga beståndet av permanenta småhus, fritidshus och lantbruksenheter.