Till innehåll på sidan

Producent- och importpriser

Exportprisindex (EXPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för exporterade varor producerade av svenska företag.

Hemmamarknadsindex (HMPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för av svenska företag producerade varor för försäljning i Sverige.

Importprisindex (IMPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade varor.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för varor som förbrukas inom Sverige.

Producentprisindex (PPI)

Indexet mäter prisutvecklingen för varor producerade av svenska företag.

Producentprisindex för tjänster

Indexet mäter prisutvecklingen för tjänster som produceras av svenska företag.