Till innehåll på sidan

Importprisindex (IMPI)

Importprisindex (IMPI) mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade produkter, dels totalt och dels för olika produktgrupper.

IMPI publiceras månadsvis, runt den 25:e månaden efter mätmånaden:

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Användningsområden

Statistiken används huvudsakligen för:

  • omräkning av nominella belopp till belopp i fasta priser i Nationalräkenskaperna, utrikeshandelsstatistiken och annan ekonomisk statistik
  • ekonomisk analys, bland annat som underlag för ekonomisk-politiska beslut
  • prisreglering i långsiktiga avtal.

Kontakt

Kristoffer Olsson

Telefon
010-479 42 23
E-post
kristoffer.olsson@scb.se

Marcus Fridén

Telefon
010-479 43 19
E-post
marcus.friden@scb.se