Till innehåll på sidan

Index för löner och arbetskostnader

Arbetskostnadsindex (AKI)

Indexet mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal.

Labour Cost Index (LCI)

Indexet mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. Metod och beräkning skiljer sig till viss del från AKI.

Labour Cost Index (LCI)

Labour Cost Index – löner (WAG)

Detta index mäter utvecklingen av lönekostnader i LCI:s modell.

Löneindex för arbetad tid (LÖI)

LÖI är ett index över lönekostnader för arbetad tid.