Till innehåll på sidan

Tvätt- och textilserviceindex

Tvätt- och textilservice­index mäter föränd­ringar i kost­nader för tvätteri­näringen. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Sveriges Tvätteri­förbund.

Tvätt‑ och textil­service­index beräknas månads­vis. Basmånad är januari 2004=100.

Vikterna ändrades i augusti 2019 efter en genomlysning i samarbete med Sveriges Tvätteriförbund.

Användning

Tvätt-och textilserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för tvätteri­tjänster.

Kostnaden för en prenumeration är 900 kronor per år exklusive moms. Lösnummer kostar 220 kronor exklusive moms.

Metodbeskrivning Tvätt- och textilserviceindex

Kontakt

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se