Till innehåll på sidan
Logo Logo
In English

Högnivåmöte

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Den 12 och 13 april arrangerar det svenska ordförandeskapet ett högnivåmöte - ”Statistiskt ledarskap i det framväxande digitala samhället” - för generaldirektörer på de nationella statistikbyråerna. Mötet, som arrangeras tillsammans med EU:s statistikorgan Eurostat, äger rum på World Trade Center i Stockholm. Mötet ger möjlighet att diskutera erfarenheter och idéer för hur det statistiska ledarskapet ska stärkas i det framväxande digitala samhället utifrån syftet att öka användningen av officiell statistik för policyutveckling och i beslutsfattande.