Till innehåll på sidan

Markanvändning

Artiklar om Markanvändning

Antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskar

Antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskar i Sverige. Samtidigt ökar antalet människor som bor på dessa, visar ny statistik.

Övrigt Etiketter: Befolkning Markanvändning Öar

Marken i Sverige

Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 procent skogsmark och 8 procent jordbruksmark. Övriga öppna marker som berg, myrar och naturligt gräsbevuxen mark står för 20 procent. Den bebyggda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta.

Snabba fakta Etiketter: Markanvändning Geografi

Tätt i Sundbyberg och glest i Arjeplog

Det är i genomsnitt 214 meter mellan invånarna i Sverige. Vi har aldrig tidigare varit så många på samma yta, vilket påverkar avståndet mellan oss. I Stockholms län är det nära mellan invånarna, i Norrbotten och Jämtland är det glest.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Markanvändning Geografi Kartor