Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

27 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2020 Tabell och diagram 2020-09-21 Försäkringskassan
Nationalförmögenheten 2:a kvartalet 2019 Databas 2020-09-22 Statistiska centralbyrån
2018 SM 2020-09-22 Skogsstyrelsen
2019 Databas
Statistiknyhet
2020-09-22 Skogsstyrelsen
Juli 2020 Statistiknyhet 2020-09-22 Skogsstyrelsen
2020 Databas 2020-09-22 Skogsstyrelsen
2:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-22 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Tabell och diagram
2020-09-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2020 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-23 Trafikanalys
2019 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-09-23 Socialstyrelsen
Augusti 2020 Tabell och diagram 2020-09-23 Statistiska centralbyrån
Vårterminen 2020 Tabell och diagram 2020-09-24 Statens skolverk
2019 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-09-24 Socialstyrelsen
2019 Tabell och diagram 2020-09-24 Statistiska centralbyrån
2019 Databas 2020-09-24 Statistiska centralbyrån
Juni 2019 Databas
Tabell och diagram
2020-09-25 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-25 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 SM 2020-09-25 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas 2020-09-25 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-09-25 Statistiska centralbyrån