Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

29 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Tema: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2021 SM
Statistiknyhet
2021-04-21 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-21 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2020 Tabell och diagram 2021-04-21 Statens skolverk
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-21 Statistiska centralbyrån
April 2021 Databas 2021-04-21 Försäkringskassan
Mars 2021 Databas 2021-04-21 Försäkringskassan
2020 Databas 2021-04-22 Statistiska centralbyrån
2020 Tabell och diagram 2021-04-22 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Tabell och diagram 2021-04-22 Statens skolverk
Oktober 2020 Tabell och diagram 2021-04-22 Statens skolverk
2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-04-22 Statistiska centralbyrån, Statens jordbruksverk
2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-04-22 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Analysverktyg 2019 2019 Tabell och diagram 2021-04-22 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-22 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
2021-04-22 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-04-23 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2021-04-23 Statistiska centralbyrån
Mars 2021 Tabell och diagram 2021-04-23 Statistiska centralbyrån
2020 Databas 2021-04-26 Försäkringskassan
2019 Databas 2021-04-27 Statistiska centralbyrån