Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

18 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2022 Databas
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-06 Statistiska centralbyrån
Statistik om indragen studiehjälp till följd av ogiltig frånvaro Läsår 2021/2022 Databas
2022-07-06 Centrala studiestödsnämnden
Småhusbarometern Juni 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-07-07 Statistiska centralbyrån
Juni 2022 Rapport
2022-07-07 Riksgäldskontoret
2020 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-07-07 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Juni 2022 Rapport
Statistiknyhet
2022-07-07 Riksgäldskontoret
Maj 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-07-08 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-07-08 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Rapport
2022-07-08 Statens jordbruksverk
Maj 2022 Databas
Rapport
2022-07-08 Statens jordbruksverk
Juni 2022 Databas
2022-07-08 Statistiska centralbyrån
Juni 2022 Databas
2022-07-12 Försäkringskassan
Juni 2022 Databas
2022-07-12 Försäkringskassan