Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

29 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-09-17 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Tabell och diagram
2021-09-17 Statistiska centralbyrån
2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-17 Trafikanalys
Läsår 2020/2021 Tabell och diagram
2021-09-17 Statens skolverk
2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-17 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Juli 2021 Databas
Rapport
2021-09-17 Statens jordbruksverk
Juli 2021 Databas
Rapport
2021-09-17 Statens jordbruksverk
Augusti 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-21 Statistiska centralbyrån
2020 SM
2021-09-21 Skogsstyrelsen
2021 Databas
Statistiknyhet
2021-09-21 Skogsstyrelsen
2020 Tabell och diagram
2021-09-21 Statens skolverk
2019 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-21 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
September 2021 Databas
2021-09-22 Försäkringskassan
1988-2020 Rapport
Tabell och diagram
2021-09-22 Socialstyrelsen
1998-2020 Databas
2021-09-22 Socialstyrelsen
2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-09-22 Trafikanalys, Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
2021-09-22 Försäkringskassan
2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-09-23 Statistiska centralbyrån