Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a halvåret 2020 Statistiknyhet 2021-03-04 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-03-05 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-03-05 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas
Tabell och diagram
2021-03-05 Statistiska centralbyrån
Utfall 2020 2020 Databas 2021-03-05 Statistiska centralbyrån
Prognos 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-03-05 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-05 Statistiska centralbyrån
Februari 2021 Rapport 2021-03-05 Riksgäldskontoret
Februari 2021 SM
Statistiknyhet
2021-03-05 Riksgäldskontoret
Februari 2021 Databas 2021-03-05 Försäkringskassan
Februari 2021 Databas 2021-03-08 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas 2021-03-08 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas 2021-03-09 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas 2021-03-09 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-09 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-09 Statistiska centralbyrån
PVI Januari 2021 Januari 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-09 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas 2021-03-09 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Januari 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-09 Statistiska centralbyrån
Januari 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-03-09 Statistiska centralbyrån