Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

20 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2020 Databas 2020-07-06 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas 2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Rapport 2020-07-07 Riksgäldskontoret
PVI Maj 2020 Maj 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas 2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Tabell och diagram 2020-07-07 Försäkringskassan
1995-2017 Rapport
Statistiknyhet
2020-07-07 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas 2020-07-08 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas
SM
2020-07-08 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-07-09 Brottsförebyggande rådet
2:a kvartalet 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-07-09 Brottsförebyggande rådet
1:a halvåret 2020 Rapport 2020-07-09 Brottsförebyggande rådet
Hushållskonsumtion Maj 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-07-09 Statistiska centralbyrån
Statistik om indragen studiehjälp till följd av ogiltig frånvaro Läsår 2019/2020 Databas 2020-07-09 Centrala studiestödsnämnden
2019 Statistiknyhet 2020-07-10 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-07-10 Statistiska centralbyrån
2019 Rapport 2020-07-10 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Databas
SM
2020-07-10 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån