Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2020 SM 2021-05-11 Statens energimyndighet
2020 SM 2021-05-11 Statens energimyndighet
2020 SM
Tabell och diagram
2021-05-11 Statens energimyndighet
April 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-05-11 Skogsstyrelsen
Mars 2021 Databas
Rapport
2021-05-12 Statens jordbruksverk
Utsläpp till luft 4:e kvartalet 2020 4:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-12 Statistiska centralbyrån
April 2021 Databas 2021-05-12 Försäkringskassan
April 2021 Databas 2021-05-12 Försäkringskassan
Konsumentprisindex April 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-12 Statistiska centralbyrån
Mars 2020 Databas 2021-05-12 Statistiska centralbyrån
2020 Databas 2021-05-12 Universitetskanslersämbetet
2019 Tabell och diagram 2021-05-12 Naturvårdsverket
April 2021 Databas 2021-05-14 Statistiska centralbyrån
2019 Tabell och diagram 2021-05-17 Kemikalieinspektionen
Maj 2021 Databas 2021-05-17 Försäkringskassan
Februari 2021 Databas 2021-05-17 Försäkringskassan
April 2021 Databas 2021-05-17 Försäkringskassan
1:a kvartalet 2021 Databas 2021-05-17 Statistiska centralbyrån
April 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-17 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-17 Trafikanalys