Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

36 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
November 2020 Tidskrift 2020-12-02 Statistiska centralbyrån
December 2020 Tabell och diagram 2020-12-02 Statistiska centralbyrån
2019 Databas 2020-12-02 Statens energimyndighet
November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-02 Statistiska centralbyrån
Val i dag November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-02 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-12-02 Socialstyrelsen
Läsår 2019/2020 SM 2020-12-03 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
2020-12-03 Statens jordbruksverk
3:e kvartalet 2020 Databas 2020-12-03 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-04 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2020 Rapport 2020-12-04 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-04 Statistiska centralbyrån
Prognos 2020 Databas 2020-12-04 Statistiska centralbyrån
Prognos 2021 Databas 2020-12-04 Statistiska centralbyrån
2019 Databas 2020-12-07 Statistiska centralbyrån
Betalningsbalansen och utlandsställning 3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-07 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Databas 2020-12-07 Statistiska centralbyrån
November 2020 Rapport 2020-12-07 Riksgäldskontoret
3:e kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-12-07 Statistiska centralbyrån
PVI Oktober 2020 Oktober 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-07 Statistiska centralbyrån