Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

35 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor November 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för kommuner November 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för regioner November 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor November 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Nationalräkenskaper övrigt BNP indikator (månad) December 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor November 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar BNP-indikator (kvartal) 4:e kvartalet 2022 Databas
2023-01-30 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier December 2022 Databas
2023-01-31 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg 2002 Databas
2023-01-31 Försäkringskassan Försäkringskassan
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg December 2022 Databas
2023-01-31 Försäkringskassan Försäkringskassan
Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark 2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2023-01-31 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen