Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

52 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Export och import av varor September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling September 2022 Databas
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
BNP och sektorräkenskaper 3:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
Tidskrift
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Statistiska centralbyrån
November 2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-11-29 Konjunkturinstitutet
Vårterminen 2022 Tabell och diagram
2022-11-29 Statens skolverk
Oktober 2022 Tabell och diagram
2022-11-29 Pensionsmyndigheten
November 2022 Tabell och diagram
2022-11-29 Pensionsmyndigheten
Oktober 2022 Databas
2022-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-11-30 Statistiska centralbyrån