Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

40 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Barn- och familjestatistik 2021 Databas
Statistiknyhet
2023-03-22 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg Februari 2023, Publiceringsdatum har ändrats från 2023-03-15 Februari 2023 Databas
2023-03-22 Försäkringskassan Försäkringskassan
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg Mars 2023, Publiceringsdatum har ändrats från 2023-03-15 Mars 2023 Databas
2023-03-22 Försäkringskassan Försäkringskassan
Barnbidrag December 2022 Databas
2023-03-22 Försäkringskassan Försäkringskassan
Befolkningsstatistik 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-22 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Bostadsbestånd Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2022 2022 Databas
Statistiknyhet
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Yrkeshögskolan YH Studerande 2022 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan sökande 2022 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Miljöräkenskaper Utsläpp till luft 2021 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning Oktober 2022 Tabell och diagram
2023-03-23 Statens skolverk Statens skolverk
Hushållens ekonomi allmän statistik 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Tätorter och småorter 2022 Databas
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Registerdata för integration 2021, Transfereringar 2021 Databas
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Registerdata för integration 2021, Inkomster 2021 Databas
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Registerdata för integration 2021, Delpublicering utbildning 2021 Databas
2023-03-23 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Elpriser och elavtal Februari 2023 Tabell och diagram
2023-03-24 Statistiska centralbyrån Statens energimyndighet
Prisindex i producent- och importled Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-24 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån