Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

24 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2022 Rapport
2022-10-03 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2022 Databas
2022-10-03 Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Databas
2022-10-03 Försäkringskassan
September 2022 Tabell och diagram
2022-10-04 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-04 Trafikanalys, Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Databas
2022-10-04 Tillväxtverket
September 2022 Databas
2022-10-04 Statistiska centralbyrån
2022 Rapport
Statistiknyhet
2022-10-05 Statistiska centralbyrån
September 2022 Databas
2022-10-05 Försäkringskassan
Augusti 2022 Databas
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
Höstterminen 2022 Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Rapport
2022-10-06 Statens jordbruksverk
Augusti 2022 Databas
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
BNP-indikator månad Augusti 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-10-06 Statistiska centralbyrån
2009-2021 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2022-10-06 Socialstyrelsen
2020 Tabell och diagram
2022-10-06 Statens skolverk