Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Januari 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-03-30 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-03-30 Statistiska centralbyrån
Januari 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-03-30 Statistiska centralbyrån
Läsår 2018/2019 Tabell och diagram 2020-03-30 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2019 Databas
SM
Tabell och diagram
2020-03-30 Statistiska centralbyrån
2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2019 Rapport
Tabell och diagram
2020-03-31 Socialstyrelsen
2019 Rapport 2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2018 Databas 2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Tabell och diagram
2020-03-31 Statens energimyndighet
Februari 2020 Databas 2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2020 SM
Statistiknyhet
2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2001-2018 Databas
Statistiknyhet
2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2018 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
SM
2020-03-31 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Brottsförebyggande rådet
2019 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Brottsförebyggande rådet
2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Brottsförebyggande rådet
2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Brottsförebyggande rådet
2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-03-31 Brottsförebyggande rådet