Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

27 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
November 2021 Databas
2022-01-20 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-01-20 Brottsförebyggande rådet
4:e kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-01-20 Brottsförebyggande rådet
December 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-01-20 Brottsförebyggande rådet
December 2021 Tabell och diagram
2022-01-21 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
2022-01-21 Försäkringskassan
2021 Statistiknyhet
2022-01-21 Försäkringskassan
December 2021 Tabell och diagram
2022-01-25 Pensionsmyndigheten
2021 Databas
SM
2022-01-25 Skogsstyrelsen
4:e kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2022-01-25 Skogsstyrelsen
Januari 2022 Tabell och diagram
2022-01-25 Pensionsmyndigheten
Export, import och handelsnetto December 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-01-26 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor November 2021 Databas
Tabell och diagram
2022-01-26 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
2022-01-26 Statistiska centralbyrån
December 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-01-26 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling November 2021 Statistiknyhet
2022-01-26 Statistiska centralbyrån