Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

37 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Löneskillnader i ett internationellt perspektiv 2018 Rapport
Statistiknyhet
2021-10-25 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-26 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Tabell och diagram
2021-10-26 Trafikanalys
Oktober 2021 Tabell och diagram
2021-10-26 Pensionsmyndigheten
September 2021 Tabell och diagram
2021-10-26 Pensionsmyndigheten
September 2021 Tabell och diagram
2021-10-26 Statistiska centralbyrån
Juli 2021 Tabell och diagram
2021-10-27 Statens skolverk
Export och import av varor Augusti 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-27 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-27 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-27 Statistiska centralbyrån
September 2021 Databas
2021-10-27 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling Augusti 2021 Databas
2021-10-27 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2021-10-27 Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån
Oktober 2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-28 Konjunkturinstitutet
Vårterminen 2021 Tabell och diagram
2021-10-28 Statens skolverk
BNP-indikatorn 3:e kvartalet 2021 Databas
2021-10-28 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-28 Statistiska centralbyrån
Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2021 2:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-28 Statistiska centralbyrån