Till innehåll på sidan

Vi ger samhället användbar statistik att lita på

Ny statistik, publiceras vardagar 8.00

Fler statistiknyheter Kommande statistik
arrow_forward Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) 8,5 %

november 2021

arrow_forward Folkmängd 10 449 381

november 2021

arrow_forward Tillväxttakten för utlåning till hushåll 6,6 %

november 2021

arrow_forward Inflationstakt enligt KPIF 4,1 %

december 2021 jämfört med samma period föregående år

arrow_forward Konsumentprisindex (KPI) 352,47

december 2021

arrow_forward BNP, volymförändring (säsongrensad) 2,0 %

kvartal 3 2021 jämfört med föregående period