Till innehåll på sidan

Pensionärer

Artiklar om Pensionärer

Bättre ekonomisk standard som pensionär än tio år innan pensionen

För de flesta sjunker inkomsterna i samband med att man går i pension. De flesta som har gått i pension de senaste åren har dock bättre ekonomisk standard som pensionärer än de hade när de var i yrkesverksam ålder mindre än tio år före pensionen.

Köpkraft, Pensionärer, Hushåll och ekonomi