Till innehåll på sidan

Om SCB

Artiklar om Om SCB

Mer bortfall i statistiken

Det blir allt vanligare med bortfall i statistiska undersökningar. Detta är ett problem eftersom ett stort bortfall i en undersökning innebär att resultaten kan bli missvisande.

Om SCB, Statistikskolan, Statistisk metod