Till innehåll på sidan

Tjänster

Undersökningar om Tjänster

Utrikeshandel med tjänster

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

Ekonomi, Handel, Import och export, Utrikeshandel, Tjänster