Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män 1984–2000

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet" ger en bred bild av kvinnors och mäns villkor i samhället. Boken gavs ut för första gången 1984.