Till innehåll på sidan

Folkräkningen 1910–1960

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Fransk titel: Recensement de la population

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för 1955. Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen.

Innehåll

Relaterad

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912–1914, 1920, 1933, 1939, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll.

Till de allmänna bostadsräkningarna