Till innehåll på sidan

Kort analys

Högst andel aktieägare i Danderyd, Lidingö och Täby

Senast uppdaterad: 2019-10-03

Aktieägandet varierar mellan kommunerna. Danderyd har högst andel aktieägare i hela landet, drygt 25 procent. I Stockholms och Skåne län är skillnaderna mellan kommunerna som störst.

Det är framför allt äldre personer som äger aktier. 65 procent av aktieägarna är över 50 år och de äger nästan 80 procent av de sammanlagda aktietillgångarna.

Aktieägarnas ålder speglar Sveriges befolkning. Det finns många aktieägare i 50- och 70-årsåldern eftersom många föddes på 1940- och 1960-talen.

Även i början av 1990-talet var det många som föddes, men det avspeglas inte lika tydligt i aktieägandet. Troligtvis beror det på att man inte köper aktier förrän senare i livet, när man har högre inkomst.

Statistiken som den här artikeln baseras på består av drygt en miljon aktieägare, vilket motsvarar ungefär 60 procent av det totala antalet aktieägare i Sverige. Med aktieägare menas de som äger direktregistrerade aktier eller äger fler än 500 förvaltarregistrerade aktier.

Antal aktieägare fördelade efter ålder och kön

Diagram: Antal aktieägare per ålder

Upp till 18 års ålder äger lika många flickor som pojkar aktier. Därefter skiftar det till att bli fler män som är aktieägare. Så ser det ut till mitten av 80-årsåldern, då fler kvinnor än män är aktieägare. En förklaring till det är att kvinnor har en högre medellivslängd än män.

Stora skillnader mellan kommunerna

Aktieägandet skiljer sig mellan olika kommuner. I Stockholms län är skillnaden mellan kommunerna stor. Där finns de tre kommuner som har högst andel aktieägare i hela landet – Danderyd, Lidingö och Täby. Men där finns också kommunen med näst lägst andel aktieägare, Upplands-Bro.

I Skånes län är skillnaderna mellan kommunerna också stora. Lomma och Vellinge ligger i toppen, medan Bjuv och Åstorp ligger i botten.

Topp fem kommuner med högst andel aktieägare, i procent

 KommunAndel aktieägareVarav kvinnorVarav män
1 Danderyd 25,2  46,8 53,2
2 Lidingö 20,1  46,2 53,8
3 Täby 18,3  44,6 55,4
4 Lomma 17,5  40 60
5 Vellinge 16,4  41 59

Topp fem kommuner med lägst andel aktieägare, i procent

 KommunAndel aktieägareVarav kvinnorVarav män
1 Eda 4,6 33,8 66,2
2 Upplands-Bro 5,2 39,3 60,7
3 Åstorp 5,4 36,7 63,3
4 Bjuv 5,5 36,1 63,9
5 Hultsfred 6,2 36,2 63,8

Danderyd, Lidingö och Täby sticker också ut med högst andel kvinnliga aktieägare av alla Sveriges kommuner. Där är nästan hälften av aktieägarna kvinnor.

Lägst andel kvinnliga aktieägare har Norsjö i Västerbottens län och Boxholm i Östergötlands län. Där är mindre än en tredjedel av aktieägarna kvinnor.

Sandviken har näst störst medianportfölj

För att jämföra hur aktieinnehavet ser ut i olika kommuner kan man titta på medianvärdet för kommuninvånarnas aktieportföljer.

Om alla kommuninvånares aktieportföljer rangordnas efter värde, är medianen värdet i mitten. Medianvärdet är ett bra mått eftersom det exkluderar extremvärden, till exempel aktieportföljer som har ett ovanligt högt eller lågt marknadsvärde.

Störst medianportfölj i hela landet har Danderyd i Stockholms län, där är portföljen värd 143 600 kronor. Haninge har den minsta medianportföljen i Stockholms län, värdet på den är 26 100 kronor. Skillnaden mellan kommunernas aktieförmögenhet ligger på nästan 118 000 kronor.

Sandviken, Markaryd, Lidingö och Båstad har störst medianportfölj efter Danderyd. I Sandvikens kommun utgör aktieinnehav i Sandvik AB 63 procent av kommuninvånarnas totala portföljvärde. Nästan hälften av aktieägarna i kommunen har bara aktier i det bolaget. I alla Sveriges kommuner är det vanligast att äga aktier i endast ett bolag.

Kommunerna med minst medianportfölj är Överkalix, Pajala och Älvsbyn. Där ligger värdet på medianportföljen på runt 10 000 kronor.

Kommunerna med största medianportföljerna, kronor

 KommunMedianvärde
1 Danderyd 143 596
2 Sandviken 141 510
3 Markaryd 107 100
4 Lidingö 103 700
5 Båstad 99 560

Kommunerna med minsta medianportföljerna, kronor

 KommunMedianvärde
1 Överkalix 8 311
2 Pajala 12 083
3 Älvsbyn 12 932
4 Nordanstig 13 234
5 Dorotea 13 285

Kvinnors aktieportfölj värd mer i 35 kommuner

I 35 av 290 kommuner är kvinnornas medianportfölj värd mer än männens. I Tidaholm är skillnaden störst, där är kvinnornas medianportfölj värd 23 800 kronor mer än männens.

I Sverige äger kvinnor en tredjedel av det totala marknadsvärdet på aktier.

Skillnaden i aktieportfölj mellan män och kvinnor

Kartdiagram: Skillnaden i aktieportfölj mellan män och kvinnor

 

Den mest jämställda kommunen när det kommer till andelen aktieägande är Danderyd. Där är nästan hälften av aktieägarna kvinnor. Samtidigt är skillnaden mellan män och kvinnors aktieförmögenhet störst i Danderyd. Männens medianportfölj är värd 50 200 kronor mer än kvinnornas.

I Norsjö, som är kommunen med lägst andel kvinnor som äger aktier, är kvinnornas medianportfölj värderad till 5 400 kronor mer än männens.

Fem av Sveriges tio rikaste kommuner ligger i Stockholms län

En stor del av den svenska aktieförmögenheten är koncentrerad till kommuner i Stockholms län. Sett till det totala marknadsvärdet på invånarnas aktier är de två rikaste kommunerna Stockholm och Danderyd. Tillsammans äger de två kommunernas invånare nästan en tredjedel av svenskarnas aktieförmögenhet. Lidingö, Nacka och Täby hör också till Sveriges tio rikaste kommuner, liksom Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Linköping.

Invånarna i Munkfors kommun i Värmland har minst sammanlagd aktieförmögenhet i Sverige. Även Överkalix och Dorotea hör till kommunerna med minst sammanlagd aktieförmögenhet. Dessa tre kommuner är också bland de minsta i landet när det gäller folkmängd.

Fakta om statistiken

Statistikunderlaget för denna artikel är från 30 juni 2018 och består av drygt 1 miljon observationer, vilket motsvarar ungefär 60 procent av det totala antalet aktieägare i Sverige. Aktiernas marknadsvärde baseras på stängningskursen vid utgången av juni 2018.

Med aktieägare menas här de som äger direktregistrerade aktier eller innehar fler än 500 förvaltarregistrerade aktier. Aktieägarstatistiken omfattar aktier i noterade bolag på svensk marknadsplats. Främst är det svenska bolag som har aktier noterade här, men även sekundärnoterade utländska aktier och svenska depåbevis ingår.