Till innehåll på sidan

Kort analys

Flickor mer stressade än pojkar på gymnasiet

Senast uppdaterad: 2020-09-15

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna.

Även om de flesta som går gymnasiet uppger att de mår mycket eller ganska bra i sin vardag så är stress vanligt förekommande. 47 procent av flickorna på gymnasiet känner sig stressade. Bland pojkarna är motsvarande siffra 16 procent.

Stress kan bero på olika saker, bland annat på läxläsning. Tittar man specifikt på de som känner sig stressade på grund av läxor och prov är skillnaden mellan pojkar och flickor relativt stor. 51 procent av flickorna och 19 procent av pojkarna upplever ofta stress på grund av läxor och prov.

Andel gymnasieelever som upplever stress varje dag/några gånger per vecka samt andel som ofta upplever stress relaterat till läxor/prov

diagram

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2018-2019

Totalt sett är det 59 procent av gymnasieleverna som läser läxor eller läser inför prov minst fem timmar i veckan. Det är vanligare att flickor lägger denna tid på läxorna, 64 procent jämfört med 55 procent bland pojkarna.

30 procent av flickorna har huvudvärk och/eller magont

Många unga upplever hälsoproblem så som huvudvärk, magont och sömnproblem under gymnasietiden. En orsak till dessa problem kan vara stress. Det är betydligt vanligare att de som är stressade flera gånger i veckan uppger något av dessa problem.

Bland flickorna har 30 procent huvudvärk och/eller magont flera gånger i veckan. Motsvarande siffra för pojkarna är 11 procent. När det handlar om att ha svårt att somna på kvällarna eller att sova dåligt flera gånger i veckan är det ingen större skillnad mellan flickor och pojkar.

Diagram

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2018-2019 

Om de två indikatorerna kombineras så är problemen dock vanligast bland flickorna. 50 procent av flickorna har haft minst ett av ovanstående problem flera gånger i veckan, jämför med 31 procent av pojkarna.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Fakta om statistiken

I SCB:s undersökningar av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) ingår bland annat frågor om hälsa. Det som redovisas här är gymnasieungdomar som:

  • känt sig stressade varje dag eller några gånger i veckan
  • haft huvudvärk, magont, svårt att somna och/eller sovit dåligt på natten flera gånger i veckan.