Till innehåll på sidan

Kort analys

Barn i mellersta Sverige har störst tillgång till fjällstugor

Senast uppdaterad: 2023-02-28

Barn som bor i mellersta Sverige har i högre utsträckning än andra tillgång till fritidshus i fjällkommunerna Malung-Sälen, Härjedalen, Åre och Älvdalen. En ny kartläggning från SCB visar hur tillgången till fritidshus i dessa kommuner fördelar sig mellan barn över hela landet.

På sportlovet är det många som åker skidor i de svenska fjällen. Vi har valt ut de fyra kommuner där de största skidområdena i Sverige är belägna och undersökt hur många av landets barn, 15 år och yngre, som har tillgång till ett fritidshus där. De dominerande skidområdena i dessa kommuner är Sälenfjällen (Malung-Sälen), Åre-Edsåsdalen (Åre), Vemdalen/Funäsfjällen (Härjedalen) och Idre (Älvdalen).

– Nära 41 700 barn har tillgång till ett fritidshus i de fyra fjällkommunerna. De utgör 2,1 procent av alla barn i landet, säger Fredrik W. Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

 

Block1_Majoritet_total_andel.png

 

De flesta av de i undersökningen identifierade fritidshusen ligger i Härjedalen, hela 35 procent. Därefter kommer Malung-Sälen med 28 procent, Älvdalen med 19 samt Åre kommun med 18 procent av fritidshusen.

Kommuner med högst andel barn som har tillgång till ett fritidshus i skidområdena Sälen-Malung, Härjedalen, Älvdalen eller Åre

Plats Malung-Sälen (Sälen) Älvdalen (Idre) Härjedalen (Vemdalen/Funäsfjällen) Åre (Åre-Edsåsdalen)
1 Hagfors Skinnskatteberg Ljusdal Sundsvall
2 Sunne Härjedalen Ovanåker Timrå
3 Kil Norberg Ånge Vaxholm
4 Surahammar Hofors Bollnäs Lidingö
5 Torsby Ockelbo Hudiksvall Danderyd

Barn i mellersta Sverige har störst tillgång till fjällstugor

Allra vanligast är att barn som bor i mellersta Sverige har tillgång till ett fritidshus i anslutning till något av dessa skidområden. Många av barnen bor i samma län eller i angränsande län, som exempelvis Gävleborg, Värmland, Örebro eller Västmanland.

I landets norra delar ser det annorlunda ut.

– I kommunerna i Norrbotten och Västerbotten har en lägre andel barn tillgång till fritidshus i de fyra undersökta skidområdena. Å andra sidan har flera av kommunerna i våra län längst norrut egna skidanläggningar, som exempelvis Hemavan i Storuman eller Dundret i Gällivare, säger Fredrik W. Andersson.

Närhetsprincip, förutom i Dalarna

Det finns en närhetsprincip mellan tillgången på fritidshus och avståndet mellan barnens hemkommun och fritidshuset. En intressant avvikelse från närhetsprincipen ser dock ut att finnas i ett antal kommuner i Dalarna.

– Boende i många kommuner i Dalarna tenderar att i högre grad välja att ha sitt fritidshus i Idre, trots att Sälen ligger närmare. Samtidigt tycks boende i Stockholms län ha en förkärlek för Vemdalen/Funäsfjällen i Härjedalen, säger Fredrik W. Andersson.

 

Block3_Andel_Jämtland.png

Vemdalen i Härjedalen är populärast bland dem som bor i Ljusdal och Ovanåker. I Stockholms län är Vemdalen populärast bland barn i Vaxholm. Åre är populärast i mellersta Norrland och kustkommuner ner mot Stockholms län. Återigen är det barn i Vaxholm som i Stockholms län har högst tillgång till fritidshus, men denna gång i Åre. Utanför Jämtland är det annars barn i Sundsvall och Timrå som har högst tillgång till fritidshus där.


Hög andel i Stockholm, lägre andel i Skåne

Av de nästan 42 000 barn i Sverige som har tillgång till en stuga i de undersökta fjällkommunerna bor drygt 28 procent i Stockholms län.

– Det kan låta mycket att 28 procent av barnen som har tillgång till ett fritidshus i dessa skidområden bor i Stockholms län, men de utgör bara 2,6 procent av alla barn upp till 15 år i länet. I förhållande till antalet barn som bor i Stockholm kan man alltså tolka materialet som att det finns en överrepresentation av tillgång till fritidshus i dessa skidområden bland stockholmsbarnen, säger Fredrik W. Andersson.

För barn som bor i Skåne är det generellt låga andelar som har tillgång till fritidshus i någon av de fyra fjällkommunerna. Lomma, Kävlinge och Vellinge sticker ut som de skånska kommuner där högst andel barn har tillgång till fritidshus nära de stora skidområdena.

Flest i Älvdalen och Malung-Sälen

– Mer än vartannat barn som bor i Älvdalen och Malung-Sälen har tillgång till ett fritidshus i någon av de fyra fjällkommunerna. Det är flest i landet, med 66 respektive 53 procent, säger Fredrik W. Andersson.

I södra Sverige sticker två kommuner i Västra Götaland ut, Orust och Essunga. Här har barnen i högre grad tillgång till fritidshus jämfört med Götaland i övrigt. Annars ses en tydlig geografisk linje ungefär vid gränsen till Svealand.

 

Block2_Andel_Dalarna.png

I form av upptagningsområde till Malung-Sälen ses en övervikt för kommuner i västra delen av Svealand. Malung-Sälen är inte riktigt lika populärt i Stockholms län som i trakterna runt Göteborg. I Idre i Älvdalen dominerar barn som bor i Dalarnas län när det gäller tillgång till ett fritidshus, men även barn från Västmanland och Härjedalens kommun har tillgång till fritidshus där.


Generellt gäller den så kallade närhetsprincipen, vilken innebär att barn som bor i kommuner i samma län som någon av de undersökta skidområdena, också är de barn som har störst tillgång till fritidshus. Undantaget är som sagt Idre i Älvdalen, där högst andel barn som bor i Dalarna har tillgång till ett fritidshus.

– Efter dalabarnen är det högst andel barn från Skinnskatteberg, Härjedalen och Norberg som har tillgång till ett fritidshus i Idre. De två kommunerna i Västmanland kan vara en effekt av att det bor relativt få barn i dessa kommuner. Men rent geografiskt har det faktiskt närmare till Sälen än till Idre, säger Fredrik W. Andersson.

När det gäller både Idre och Vemdalen är det återigen barn i små närliggande kommuner som toppar listan över vilka som har tillgång till ett fritidshus. Undantaget här är Åre. På plats tre till fem ser vi tre kommuner kring Stockholm, nämligen Vaxholm, Lidingö och Danderyd.

Fakta: Barns tillgång till fritidshus

Med fritidshus avses här småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning. Källa är Skatteverkets fastighetstaxeringsregister och definitionen bygger på Skatteverkets typkoder.

Exakt hur människors tillgång till fritidshus ser ut i praktiken kan statistiken inte svara på. I den här kartläggningen definierar vi därför tillgången utifrån husägarnas familjeband. Statistiken gäller alla barn i åldersgruppen 0–15 år som är folkbokförda i Sverige.

I kartläggningen har ett barn tillgång till fritidshus om:

  • barnet äger ett fritidshus
  • barnets föräldrar eller andra eventuella vårdnadshavare äger ett fritidshus
  • en partner till barnets föräldrar (om de delar hushåll) äger ett fritidshus i de fall då barnets föräldrar är separerade
  • barnets mor- eller farföräldrar äger ett fritidshus

Kartläggningen har gjorts genom att kombinera uppgifter från fastighetstaxeringsregistret med uppgifter från hushållsregistret och flergenerationsregistret.

Eftersom vi specialstuderat barns tillgång till fritidshus i fyra kommuner som är geografisk kopplade till Sveriges största skidanläggningar, innebär det att vi studerar ett relativt ovanligt fenomen. Det betyder att det i många kommuner handlar om ett fåtal barn som uppfyller studiens villkor.

De största skidområdena i fjällkommunerna Malung-Sälen och Älvdalen i Dalarnas län tillsammans med kommunerna Härjedalen och Åre i Jämtlands län hade en marknadsandel runt 72 procent säsongen 2020-2021. Källa: Svenska skidanläggningars organisations branschrapport 2020/2021. 

Sett till markslag med koppling till rekreation står de fyra fjällkommunerna för strax över hälften av marken med vintersportanläggningar.

Statistiken avser år 2020.

Länkar

Stora skillnader i barns tillgång till fritidshus

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Etiketter