Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

50 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
PVI Oktober 2021 Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
Oktober 2021 Databas
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
November 2021 SM
Statistiknyhet
2021-12-07 Riksgäldskontoret
2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
2021 Databas
SM
Statistiknyhet
2021-12-07 Skogsstyrelsen
BNP-indikator månad Oktober 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-07 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
2021-12-07 Statistiska centralbyrån