Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

65 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2021 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-31 Brottsförebyggande rådet
2015 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-31 Brottsförebyggande rådet
2019 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-31 Brottsförebyggande rådet
2021 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-05-31 Brottsförebyggande rådet
Maj 2022 Tabell och diagram
2022-05-31 Pensionsmyndigheten
2020 Rapport
Statistiknyhet
2022-06-01 Statistiska centralbyrån
Övergång mellan yrkeshögskolan och högskolan 2007-2020 Rapport
Statistiknyhet
2022-06-01 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
2022-06-01 Försäkringskassan
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2022 Databas
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-02 Trafikanalys, Statistiska centralbyrån
Kemikalieindikatorer 2020 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
April 2022 Databas
2022-06-02 Tillväxtverket
Val idag maj 2022 Maj 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
Maj 2022 Databas
2022-06-02 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Tabell och diagram
2022-06-02 Statistiska centralbyrån