Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Finansräkenskaper kvartal och år 4:e kvartalet 2022 Databas
2023-03-31 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 1:a kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-15 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-06-15 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 2:a kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-21 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-09-21 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 2:a kvartalet 2023 Databas
2023-09-29 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 3:e kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-12-14 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen
Finansräkenskaper kvartal och år 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-12-14 Statistiska centralbyrån Finansinspektionen